Seto kroonides tehingute kajastamine raamatupidamises

Posted on Posted in uudised

Minu käest on küsitud, kuidas toimib kaupade ja teenuste ost seto kroonide eest kauplejate juures.

Vastus on päris lihtne, kuna seto kroonid on kunstiteosed, siis kaupade, teenuste ostmisel seto kroonide eest toimub bartertehing. Bartertehingutega seonduvat reguleerivad Võlaõigusseaduse paragrahvid 254 ja 255, mis käsitlevad vahetuslepingut (bartertehing).

Vahetuslepinguga kohustuvad lepingupooled vastastikku teineteisele üle andma eseme ja tegema võimalikuks eseme omandi või muu esemele käsutusõigust andva õiguse ülemineku. Ehk siis üks ese – seto kroon, antakse üle teise eseme eest.

Vahetuslepingule kohaldatakse vastavalt müügilepingu kohta sätestatut. Kumbagi lepingupoolt vaadeldakse tema poolt üleandmisele kuuluva eseme suhtes müüjana ja talle üleandmisele kuuluva eseme suhtes ostjana. Vastavalt sellele kajastatakse ka tehingut ettevõtja raamatupidamises.

Vahetuslepingu puhul eeldatakse, et vahetamisele kuuluvate esemete hind on võrdne.