Pääväkäsk 3 – Kauplejatele uued kroonihinnad

Posted on Posted in Otsused

03.08.2015

1. Pekolt saadud volitusega annan teada, et alates tänasest, 3.augustist 2015 ostab Seto Pank kõigilt panga veebilehel registreeritud kauplejatelt seto kroone kursiga 1 SKK = 1EUR

2. Kõrgem seto krooni hind on kehtestatud eesmärgiga osta turult ära üleliigsed kroonid, et vältida krooni odavnemist.

3. Kõrgem seto krooni hind kehtib ainult neile ettevõtjatele, kes tunnistavad seto kroone ja võtavad neid vastu oma majandustegevuses. Kõigi teiste jaoks kehtib jätkuvalt seto kroonide ostukurss: 1SKK=0,8EUR

4. Nimetatud kursid kehtivad ainult Seto Pangas ja vähemalt ühe aasta, kõigis teistes rahatehingutes on osapooled ise vabad kurssi määrama ja Seto Panga poolt selleks mingeid takistusi pole.

5. Müüjad, kellel on mingeid küsimusi, on oodatud nendest teada andma Seto Pangale tel:3725046423 või rein@seto.ee

Rein Järvelill

Seto Panga president

Foto: Harri.A.Sundell