Seto kroonid

Peko käsul on Seto Kuningriigis ja ka väljaspool seda, alates 1.augustist 2015 kasutusele võetud oma valuuta: seto kroon. Seto krooni ringluse korraldajaks on Setomaa ülebsootska käsu kohaselt Setomaa kuninglik pank – Seto Pank. Seto kroon on kõigi kauplejate jaoks vaba tahte alusel kasutatav maksevahendina nii Setomaal kui väljaspool Setomaad. Seto Pangal on kohustus korraldada, et igal ajal oleks võimalik tagasi müüa kehtivaid seto kroone Seto Panga kehtestatud kursi alusel. Kõik teised kauplejad võivad seto krooni osta ja müüa endale meelepärase vahetuskursiga.

SETO KROONI NOMINAALID

Seto Panga presidendi pääväkäsu 1 kohaselt on seto krooni nominaalideks: 1, 2, 5, 10, 50, 100.

Seto kroonide baasvärvideks on:

üts seto kroon – sinepikollane

kats seto krooni – sinine

viis seto krooni – magenta

kümme seto krooni – verrev

viiskümmend seto krooni – roheline

sada seto krooni – lilla

Seto Pank on kõik seto krooni trükkimise, kasutamise ja õigusliku poolega seotud küsimused delegeerinud Seto Infoseltsile.

TURVALISUS

Seto kroonid on trükitud turvapaberile, millel on ringikujulised vesimärgid, UV valguses helenduvad kiud, tavavalguses nähtavad turvakiud ning igal rahatähel on oma seerianumber, mis on kantud ka käibel olevate rahatähtede registrisse. Seto kroonid on teosed, mis kuuluvad Seto Pangale ning nendest omavoliliselt koopiate tegemine ja piraatkoopiate kasutamine on autorikaitse seaduse kohaselt keelatud ja karistatav.

Seto kroonid saadaval: e-pood