Kas Seto Panga president on saanud rikkaks?

Posted on Posted in uudised

Minu käest on viimasel ajal palju küsitud, et kui rikkaks on nüüd Seto Panga president saanud, sest huvi seto kroonide (kunstiteoste) vastu on olnud suur. Kiire ja lihtne vastus on, et ei ole saanud rikkaks. Veel täpsem vastus on, et mina isiklikult pole teeninud selle projekti pealt mitte ühtegi eurot.

Seto kroonide (kunstiteoste) kõigi õiguste omanik on juriidilise isikuna MTÜ Seto Infoselts, kes tegutseb seto kroonide laenutamisel kaubamärgi all Seto Pank. Seto Infoselts ei müü seto kroone, vaid laenutab neid välja, mis tähendab, et tänasel hetkel on kõik seto kroonid Seto Infoseltsi omand. Vaata tingimusi meie kodulehel. Seto Infoseltsi kasumiks on ainult 20% teostel märgitud nominaalist, ülejäänud summa on tagatisraha, mis tagastatakse seto krooni tagastamisel Seto Infoseltsile. Seetõttu on Seto Infoseltsil kohustus tagada tagatisrahade säilimine ning seto kroonide tagastamisel see koheselt seto kroonide laenutajale tagastada. See pole Seto Infoseltsi raha.

Lisaks sellele on suur osa seto kroonidest laenutatud ka ilma kasutustasu võtmata, see puudutab kõiki seto kroonidega kauplejaid Kuningriigi päeval või oma ärides. Nendelt kasutustasu ei võeta ja makstakse tagasi 100% seto krooni laenutamisel tasutud summast. Seega on aastate jooksul, kui on seto krooni kasutatud Seto Panga kasum ca 1200 eurot, millest pool on tasutud Kroonikogole ning pool on jäänud Seto Infoseltsi kasumiks. Sellest 600 eurost Seto Infoseltsi tulust pole tehtud Seto Panga presidendile ühtegi väljamakset ehk siis minu tulu ongi olnud 0 eurot.

Samal ajal on Seto Infoseltsil tulnud kanda kõik kulutused, mis on seotud seto kroonide (kunstiteoste) trüki, vermimise, transpordi, reklaami, säilitamise, levitamise, arvepidamisega jne.

Seto kroonid on osa Setomaa tänapäevasest kuvandist koos Kuningriigipäeva, seto sõjaväe, Setoma ülemsootska, Seto külävüü ja teiste toimivate organisatsioonidega. Seto kroonide kasutamine ja omamine sisaldab endas meenutust Setomaast ning lisab killukese suurde mosaiiki, millest koosneb tänapäeva Setomaa. Seto kroonid on jätkuvalt saadaval Seto Kaubamajas ning nende kasutamine bartertehingutes on igati tervitatav ning Setomaa identiteeti tugevdav.